Pimpinan Madrasah

 1. Nama Kepala Madrasah    :  Hj. Sumiati, S.Ag
 2. Tempat / tanggal lahir       :  Majene, 06 Maret 1972
 3. Alamat Rumah                  :  Jln. Musa Karim Mamuju

   No. Hp. 082349701222

 • Tanggal pengangkatan kepala di Madrasah ini : 19 Januari 2018

Jabatan sebelumnya :  Kepala MTsN 1 Mamuju di Mamuju

 • Pertama kali diangkat sebagai kepala madrasah di MAN 1 Mamuju tahun 2018
 • Pengalaman mengajar 20 tahun
 • Pengalaman sebagai kepala madrasah ( di 2 madrasah terakhir)
NoKepala madrasah diDari tahun s.d tahun
1MTsN Neg 1 Mamuju2012 s/d 2018
2MAN 1 Mamuju2018 sampai sekarang

 • Pendidikan dua jenjang terakhir :
JenjangJurusanTahunInstitusi
SMUIPS1991Diknas Majene
S1Tadris IPS1996IAIN

 • Pelatihan yang pernah diikuti dengan tugas pokok (tiga pelatihan terakhir)
NoTahunNama PelatihanLamanya (hari)
12015Peningkatan Kompetensi pembekalan penugasan Kepala Madrasah9 Hari
22016Diklat Teknis Substantif Kependidikan Karya Tulis Ilmiah6 Hari

 • Kepengurusan dalam KKM (Kelompok Kepala Madrasah) – 3 jabatan terakhir.
NoTahunJabatanTingkat
12012 – 2018KetuaMTs
22012 – Sampai SekarangKetuaMA • WAKIL KEPALA MADRASAH
Wakil Kepala MadrasahNama & No. telepon  rumah / HPPendidikan dan jurusanMasa Kerja
KurikulumNurwahyudin Najamuddin, S.Pd 081355433099S1/Pend. Biologi15Fungsional
KesiswaanMarsuki, S.S. 081342382016S1/Bahasa Indonesia12  Fungsional
SarpasIkrawati, S.Pd 085242656375S1/Pend. Bahasa Indonesia15Fungsional
HumasDra. Hj. Wahdia 082192732029S1/Pend. Kimia25Fungsional